M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história (predstavenie publikácie)

Predstavenie odbornej monografie SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história, ktorej autorom je Miroslav Bachratý

08. 11. 2020

Akcie a podujatia

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov