Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
Medzinárodný závod London Sydney Marathon po 25 rokoch

Medzinárodný závod London Sydney Marathon po 25 rokoch
Deň vydania: 20. 04. 1993
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 810 00 BRATISLAVA 1 (*) - Medzinárodný závod London Sydney Marathon po 25 rokoch


Textový motív: MEDZINÁRODNÝ / ZÁVOD / PO 25. ROKOCH / CIEĽ 4. ETAPY / BRATISLAVA

Obrazový motív: Logo medzinárodných automobilových pretekov London Sydney Marathon

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Sústava - typ: ???
  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): 1 / *
  • Výplatná hodnota: 02.00 (Sk)
  • Dátum podania: 20. 4. 93

Identifikovaná doba používania: ... 20. 4. 1993...

Poznámka: Nesprávne použité slovo "ZÁVOD" namiesto správneho slova "PRETEKY" a nesprávne použitá radová číslovka "25." namiesto základnej číslovky "25" v názve podujatia "MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH", správny názov: "MEDZINÁRODNÉ PRETEKY PO 25 ROKOCH", pozri Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov