Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch

Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 01. 12. 2019 17:15
Aktualizované: 21. 12. 2020 12:25

Identifikácia vecných omylov, nepresností a gramatických chýb na slovenských známkach a iných poštových materiáloch


Vecné omyly, chyby a nepresnosti - SLOVENSKO


Každý, kto niečo robí, zákonite robí aj chyby. Alebo inak: Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí.

Týka sa to aj tvorby poštových známok a ďalších poštových materiálov ako sú príležitostné pečiatky, strojové propagačné pečiatky, poštové lístky, celiny, vložky do výplatných strojov a pod. Keď sa lepšie pozrieme, na niektorých nájdeme drobné nepresnosti alebo aj väčšie chyby, nepresné texty alebo dokonca gramatické chyby. A to aj napriek tomu, že prešli viacerými formami kontroly od návrhu až po finálnu podobu. Na upresnenie uvediem, že mám na mysli vecné omyly a nepresnosti a gramatické chyby vytvorené pri návrhu, nie tlačové chyby a odchýlky, ktoré sú výsledkom procesu prípravy a realizácie známok, prípadne nedokonalosti tlače vzniknuté počas realizácie.


Poštové známky


1994 - Dostihy v Mojmírovciach: Dátum uvedený na poštovej známke 19. 5. 1814 je nesprávny, správne má byť 22. 5. 1814; na známke je zobrazený jazdec na neosedlanom koni, ktorý ale stojí v strmeňoch - umelecká fikcia autora poštovej známky. (Pozri článok I. Banás: Slovenské filatelistické materiály na námet jazdecký a dostihový šport.)

Poštová známka - Dostihy v Mojmírovciach


1994 - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru: Na kupóne známky je nesprávne uvedené latinské slovo "CITUS" namiesto správneho slova "CITIUS" v hesle olympijského hnutia "CITUS - ALTIUS - FORTIUS", správne heslo: "CITIUS - ALTIUS - FORTIUS".

Poštová známka - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru


2000 - Svetový rok matematiky - Juraj Hronec, Štefan Schwarz: Nesprávne uvedené krstné meno Juraj namiesto správneho Jur, ktoré tento slovenský matematik celý život dôsledne používal. (Zdroj: Jur Hronec)

Poštová známka - Svetový rok matematiky 2000


2002 - Motýle - Vidlochvost fenyklový: V názve motýľa je gramatická chyba v slove "fenyklový" namiesto správneho slova "feniklový".

Poštová známka - Motýle - Vidlochvost fenyklový


2009 - Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852): Text na známke v braillovom písme predstavuje namiesto správneho názvu krajiny "SLOVENSKO" nesprávne slovo "SLOVÁNSKO" (v medzinárodnom prepise tiež "SLOVÂNSKO"); na kupóne známky je v zreničke symbolického oka umiestnené písmenové pole Braillovho písma s príslušne očíslovanými šiestimi pozíciami - písmeno "Z", šípka však ukazuje na písmeno "B". (Pozri článok M. Bachratý: SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS.)

Poštová známka - Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)


2019 - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO): Na známke je zobrazené vojenské lietadlo typu Caproni 450 (č. 11 495) (bombardér), v ktorom v roku 1919 letel a tragicky zahynul M. R. Štefánik - nesprávne, resp. nezmyselné zobrazenie vojenského lietadla, ktoré nijako nesúvisí s organizáciou civilného letectva (ICAO) založenou až v roku 1944.

Poštová známka - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)


2019 - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou): Na známke je uvedený nepresný názov Podunajské Biskupice, ktorý však môžeme tolerovať. Správne - prísne formálne - by mal byť uvedený oficiálny názov obce Bratislava-Podunajské Biskupice.
V informácii k uvedenej známke na stránke Pofisu v druhom ods. sa píše: „K najvýznamnejším archeologickým nálezom z obdobia Avarského kaganátu patrí pohrebisko v Bratislave-Podunajských Biskupiciach, ktoré bolo odkryté v roku 2017 počas prípravných prác pre výstavbu obchvatu rýchlostnej cesty D4/R7.“.

Poštová známka - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou)Príležitostné poštové pečiatky


1993 - X. Dni filatelie Slovenska 1993: Nesprávne - dĺžeň na "E" v slove "FILATÉLIE, správne - bez dĺžňa na "E" v slove "FILATELIE" (DNI FILATELIE SLOVENSKA).

Príležitostná pečiatka - X. Dni filatelie Slovenska 1993k


1994 - 75 rokov ŠK Slovan Bratislava: Nesprávne "1. ČsČK", namiesto správneho "1. ČsŠK" (ako skratka 1. Československý športový klub).

Príležitostná pečiatka - 75 rokov ŠK Slovan Bratislava


1996 - 110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom: Nesprávne použitá radová číslovka "110." namiesto základnej číslovky "110" a nevynechaná medzera pred slovom "rokov" v názve podujatia "110.rokov pošty", správne "110 rokov pošty".

Príležitostná pečiatka - 110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom


2019 - 50. výročie ZSF - výstava piešťanských filatelistov: Nesprávna gramatická väzba "výstava piešťanských filatelistov" - filatelisti neboli vystavení ale vystavovali, správne má byť gramatická väzba doplnená o predmet vystavovania, napríklad "výstava známok piešťanských filatelistov", "výstava exponátov piešťanských filatelistov" alebo "výstava zbierok piešťanských filatelistov".

Príležitostná pečiatka - 50. výročie ZSF - výstava piešťanských filatelistovStrojové pečiatky


1999 - 2011 - Automatizovaná triediaca linka na pošte Bratislava 022: Na znehodnocovanie zásielok sa používala strojová pečiatka zložená z dennej pečiatky s domicilom "80022 BRATISLAVA 022" a vymeniteľného štočku s propagačným textom: "Používajte / správne PSČ, / urýchlite tým / dodaj / Vašej zásielky". Táto pečiatka obsahuje jednu formátovaciu a jednu gramatickú chybu:
Formátovacia chyba - v domicile dennej pečiatky chýba v PSČ medzera medzi treťou a štvrtou číslicou, čo je tradičný formát písania PSČ: 80022 namiesto správneho 800 22.
Gramatická chyba - nesprávne použité slovo "dodaj" - v spisovnej slovenčine existuje slovo "dodaj" len ako sloveso v rozkazovacom spôsobe od slovesa "dodať". Správne by preto malo byť namiesto slova "dodaj" použité "dodanie", "doručenie" (pozri napr. kodifikačné príručky slovenského jazyka).
Ďalšou "gramatickou" chybou je postupná premena čiarky za skratkou PSČ na bodku v dôsledku opotrebovania strojovej pečiatky.

Strojová pečiatka automatizovanej triediacej linky na pošte Bratislava 022Poštové lístky s natlačenou známkou


1995 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 - Skupina B: Nesprávna vlajka Holandska - namiesto správnej vlajky s tmavým odtieňom modrej (belasej) farby je uvedená vlajka so svetlejším odtieňom modrej farby, čo je vlajka Luxemburska.

Poštový lístok - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1995 - Skupina B


2009 - 100 rokov organizovanej filatelie v Bratislave: Nesprávne priezvisko jedného zo známych filatelistov - "Weitner" namiesto správneho "Weinert" (Weinert Viktor).

Poštový lístok - 100 rokov organizovanej filatelie v BratislaveVložky do výplatných strojov a ich odtlačky


1993 - Medzinárodný závod London Sydney Marathon po 25 rokoch: Nesprávne použité slovo "ZÁVOD" namiesto správneho slova "PRETEKY" a nesprávne použitá radová číslovka "25." namiesto základnej číslovky "25" v názve podujatia "MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH", správny názov: "MEDZINÁRODNÉ PRETEKY PO 25 ROKOCH".

Odtlačok výplatného stroja - BRATISLAVA 1 - LMedzinárodný závod London Sydney Marathon po 25 rokochZáver a výzva (prosba) autora


Tento článok vznikol v snahe upozorniť na niektoré z omylov a nepresností, či už kvôli zaujímavosti alebo kvôli upresneniu nepresných informácií, ktoré sa nevedomky tradujú. V žiadnom prípade nie je zámerom očierňovať tých, ktorí poštové produkty navrhujú, pripravujú a vydávajú. Svoju robotu robia stále veľmi dobre a svedomito, takže slovenská známková právom patrí medzi uznávané v európskom i celosvetovom meradle.

Verím, že vás môj článok zaujme a prípadne aj inšpiruje poslať vaše objavy, ktoré ste spozorovali - vecné alebo gramatické chybičky, nepresnosti alebo iné anomálie. Vopred ďakujem.


Použité zdroje:


© Slovenská pošta, a.s. / POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov