SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Pravidelná stredajšia filatelistická burza v Prahe
SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS

SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS

SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS

SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS


SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS
  Vecná chyba na poštovej známke Deň poštovej známky - Louis Braille.
   
  Autor: Miroslav Bachratý
Publikované: 23. 04. 2010 01:00
 


Pardon, ospravedlňujem sa za trochu zmysluprázdny titulok, ale veci znalý čitateľ možno šípi, kam ním mierim. Jeho posledné dva výrazy sú zberateľom slovenských známok dôverne známe – sú to znaky chybotlačí, či skôr omylov, ktoré sa vyskytli na slovenských známkach v doterajšej vyše 15-ročnej novodobej produkcii. A že ten tretí výraz k nim nepatrí? Ale patrí! Zatiaľ však uniká bystrému zraku hĺbavých filatelistov, pretože jednak sa vyskytuje na známke len nedávno vydanej a jednak je písaný písmom, ktoré človek obdarený zrakom nepotrebuje. Ak už tušíte, že cielim na tradičné koncoročné vydanie „Deň slovenskej poštovej známky“, v roku 2009 venované 200. výročiu narodenia autora „slepeckého“ písma Louisa Brailla, nemýlite sa.

Den postovej znamky - Louis Braille
 

Sympatický zámer Slovenskej pošty uctiť si človeka, ktorý umožnil a stále umožňuje miliónom nevidiacich ľudí prežívať plnohodnotnejší život, pretavil do podľa môjho názoru veľmi vydarenej známkovej podoby Ľubomír Paľo. Ak sa nemýlim, je to po prvýkrát, keď bolo na slovenskej poštovej známke použité Braillovo písmo, a to vo forme prepisu názvu krajiny – SLOVENSKO – do znakov slepeckej abecedy.

Priznávam, spočiatku mi to celkom nedošlo a tak som si zo zvedavosti s Braillovou abecedou v ruke písmeno za písmenom „tlmočil“ onen nápis. Po treťom písmene mi to už bolo jasné, ale vydržal som až do konca – a oplatilo sa. Dopracujúc sa k 5. znaku, očakával som písmeno „E“, avšak hups!!! – čosi nesedí. Písmeno „E“ sa v Braillovej abecede píše dvomi bodmi na pozíciách 1 a 5 (schému číslovania polí pozri na kupóne inkriminovanej známky) v šesťmiestnom písmenovom poli, na známke sú však bodmi obsadené síce tiež dve pozície, dokonca podobne uhlopriečne usporiadané, avšak sú to pozície 1 a 6. Táto kombinácia bodov predstavuje písmeno „Á“. Takže namiesto SLOVENSKO máme SLOVÁNSKO (v medzinárodnom prepise tiež SLOVÂNSKO - pozn. red.).

Keď už som takto „úspešne“ pochodil štúdiom samotnej známky, vrhol som sa na kupón. Už podľa nápisu na ňom (Pravidlá zápisu Braillovho písma) som očakával, že jednoduchý algoritmus mi na konkrétnom príklade vysvetlí ako to funguje. V zreničke symbolického oka je umiestnené písmenové pole Braillovho písma s príslušne očíslovanými šiestimi pozíciami pre umiestnenie reliéfnych (na kupóne ovšem len v ploche vytlačených) bodov. Ako príklad sú vyznačené body na pozíciách 1,3, 5 a 6 a od nich smeruje šipka k zvýraznenému písmenu „B“ iniciál Louisa Brailla. Logicky som teda očakával, že vyznačená kombinácia bodov predstavuje v latinke písmeno „B“. Avšak som sa pomýlil – podľa Brailla je to písmeno „Z“. Potom mi ale uniká zmysel tej šípky smerujúcej k písmenu „B“. Nuž, neviem, možno bol zámer autora iný.

Len pre úplnosť uvádzam, že na pečiatke z FDC i na pamätnom liste, vydanom k tejto emisii, je reprodukovaný podobný symbol (logo) oka s písmenom „B“ v latinke (zrejme vo význame „Braille“), od ktorého vľavo sú umiestnené dva vertikálne usporiadané čierne body – teda znázornenie písmena „B“ v Braillovom písme. To dáva logiku. Tak či onak, zberatelia omylov na slovenských známkach majú po niekoľkoročnom pôste dôvod k „radosti“ (či škodoradosti?) a vydavateľ poštových známok zasa dôvod na zamyslenie, či by snáď nestálo za úvahu riadiť sa známym „dvakrát meraj a raz rež“.


Pre úplnosť pripájame znaky Braillovej abecedy so slovenskými a českými znakmi a s medizinárodnými znakmi
(veľké a malé písmená majú rovnaké znaky, odlišujú sa len tým, že pred veľkým písmenom musí byť špeciálny znak):

Braillova abeceda.jpg
 
 
Znaky s diakritikou v medzinárodnom kódovaní
 
Braillova abeceda.jpg
 Viac informácií o samotnej známke: Viac informácií o Braillovej abecede:

=================================================================


Komentáre a diskusia:


  • Dôležité je, že nápis Slovensko vo verzálkach je správne napísaný. Jeho ekvivalent v bodovom písme je vlastne len dekoratívna záležitosť, keďže bodové písmo nie je plastické, nevidiaci občania ho aj tak nemôžu čítať.
    Čo sa týka kupónu, je to výslovne grafická záležitosť, akad. mal. Vladislav Rostoka na ňom nezobrazil žiadne konkrétne označenie písmena, naznačil len spôsob umiestnenia bodov v tabuľke (písmeno b sú vlastne dva body pod sebou, čo sa mu zdalo výtvarne príliš fádne, preto použil body umiestnené aj na diagonálu).
    (Jana Švecová - POFIS, samostatný referent známkovej tvorby a tajomníčka Realizačnej komisie Slovenskej pošty, a.s.)Kontakt na autora článku: Miroslav BachratýPoslať komentár
Súvisiace materiály (1):

Poštová známka Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)Poštová známka
Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)

Súvisiace články (1):

Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiálochOmyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch


Autor: Miroslav Bachratý

Publikované: 23. 04. 2010 01:00
 
SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS
SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov ako my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe.

(Ben Carson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk