80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)

Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852)
Deň vydania: 04. 12. 2009
Nominálna hodnota: 0,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka vydaná pri príležitosti Dňa poštovej známky s podtitulom slepecké zásielky - pripomenutie 100. výročia narodenia Louisa Brailla


Textový motív: LOUIS / BRAILLE / 1809 / 1852 / DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY

Obrazový motív: Portrétl Loisa Brailla, symbolická tvár zrakovo postihnutého.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Louis Braille (1809 - 1852) (Známka s kupónom)


Autor výtvarného návrhu známky: Ľubomír Paľo
Grafická úprava: Vladislav Rostoka

Kompletný tlačový list:

Poštová známka Deň poštovej známky: Louis Braille (tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Je krásne prechádzať prstami po papieri, ktorý nás dôkladne informuje. Za tento fakt môžu nevidiaci na celom svete vďačiť geniálnemu objavu Louisa Brailla, ktorý ako 16-ročný vymyslel slepecké písmo (1825). Braillovo písmo pozostáva zo šiestich reliéfnych bodiek, ktoré v rôznych konfiguráciách predstavujú celú abecedu. Dodnes znamená ozajstný historický zlom na ceste za poznaním, vzdelávaním a sebarealizáciou miliónov nevidiacich ľudí na celom svete. Louis Braille sa narodil 4. januára 1809 vo francúzskom Coupvray v rodine sedlára. Bol najmladším spomedzi štyroch detí a mal len vyše tri roky, keď pri hre v otcovej dielni prišiel nešťastne o zrak. Zomrel 6. januára 1852 v Paríži. Francúzi na znak vďaky uložili jeho popol do Pantheonu, miesta posledného odpočinku najväčších synov a dcér Francúzska. Pred niekoľkými rokmi Združenie priateľov Louisa Brailla premenilo jeho rodný dom v Coupvray, asi 35 kilometrov od Paríža, na múzeum.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Gabriela Rerková


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov