Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2009

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2009
Deň používania: 18. 12. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie 2009.
Príležitostná ručná pečiatka
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2009


Deň používania: 28. 11. 2009
Pošta: Bratislava 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov