Observations from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Report supplemented with photos from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠK HORNIAK'S WORK in Piešťany.

18. 11. 2022

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Louis Braille (1809 - 1852)

Day of postage stamp: Louis Braille (1809 - 1852)
Date of Issue: 04. 12. 2009
Face value: 0,70 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Day of postage stamp series with the subtitle of the Blind Shipments - commemorating the 100th anniversary of Louis Braille's birth.


Text motifs: LOUIS / BRAILLE / 1809 / 1852 / DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY

Pictorial motifs: Portrétl Loisa Brailla, symbolická tvár zrakovo postihnutého.

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Louis Braille (1809 - 1852) (Postage stamp with coupon)


Autor výtvarného návrhu známky: Ľubomír Paľo
Grafická úprava: Vladislav Rostoka

Kompletný tlačový list:

Poštová známka Deň poštovej známky: Louis Braille (tlačový list)


Thematic description and context:

Je krásne prechádzať prstami po papieri, ktorý nás dôkladne informuje. Za tento fakt môžu nevidiaci na celom svete vďačiť geniálnemu objavu Louisa Brailla, ktorý ako 16-ročný vymyslel slepecké písmo (1825). Braillovo písmo pozostáva zo šiestich reliéfnych bodiek, ktoré v rôznych konfiguráciách predstavujú celú abecedu. Dodnes znamená ozajstný historický zlom na ceste za poznaním, vzdelávaním a sebarealizáciou miliónov nevidiacich ľudí na celom svete. Louis Braille sa narodil 4. januára 1809 vo francúzskom Coupvray v rodine sedlára. Bol najmladším spomedzi štyroch detí a mal len vyše tri roky, keď pri hre v otcovej dielni prišiel nešťastne o zrak. Zomrel 6. januára 1852 v Paríži. Francúzi na znak vďaky uložili jeho popol do Pantheonu, miesta posledného odpočinku najväčších synov a dcér Francúzska. Pred niekoľkými rokmi Združenie priateľov Louisa Brailla premenilo jeho rodný dom v Coupvray, asi 35 kilometrov od Paríža, na múzeum.


Author (source) of the description: Mgr. Gabriela Rerková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists