Lecture (KF 00-15): Postal history of the Czech lands 1850 - 1858, rarities and attractions

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 03. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 18. 12. 2009
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia s prítlačou ku Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie 2009.
Deň vydania: 18. 12. 2009
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: T2 50 g + 0,10 €

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists