Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Iné akcie a podujatia:
Deň slovenskej poštovej známky 2009

Deň slovenskej poštovej známky 2009
Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenskej pošty, Námestie SNP 35, Bratislava
Vstup: Len na pozvánky
Dátum: 18. 12. 2009

Slávnostné stretnutie ku Dňu slovenskej poštovej známky.


Čas konania: od 15:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Súvisiace materiály: Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov