Autor: Ing. Miro Bachratý

Zoznam článkov:


SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS (23.04.2010)

Vecná chyba na poštovej známke Deň poštovej známky - Louis Braille.

Petr Hoffman: Poštovní autobusy 1908-1914 (recenzia) (21.12.2011)

Krátka recenzia zaujímavej publikácie, ktorá približuje využitie poštových autobusov v rokoch 1908 - 1914 na území bývalého Československa.

Výplatné stroje po novom (25.09.2015)

Informácia o novom spôsobe vyplácania poštových zásielok formou diaľkovo elektronicky kreditovaných výplatných strojov.

Devín - príbeh jednej pohľadnice (05.05.2021)

Pohľadnicami vyrozprávaný smutný príbeh odstúpeného staroslávneho Devína a dopadov odstúpenia na tradičné oslavy slovanskej vzájomnosti.



Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov