Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Filatelistická knižná literatúra:
Petr Hoffman: Poštovní autobusy 1908-1914 (recenzia)

Petr Hoffman: Poštovní autobusy 1908-1914 (recenzia)
Autor: Ing. Miroslav Bachratý
Publikované: 21. 12. 2011 01:35

Krátka recenzia zaujímavej publikácie, ktorá približuje využitie poštových autobusov v rokoch 1908 - 1914 na území bývalého Československa.


Dějiny státní autobusové dopravy v Českých Zemích a na Slovensku , I. díl


Autor: Ing. Petr Hoffman

Vydavatelství dopravní literatury Ing. Luděk Čada, Litoměřice 2010

„Staré dobré časy“ dýchnu na čitateľa, otvárajúceho túto veľkoformátovú (23 x 30 cm) plnofarebnú publikáciu o takmer zabudnutej kapitole činnosti pošty na území bývalého Československa. V časoch, keď osobný automobil bol len drahou hračkou pre horných ani nie desaťtisíc a jednoduchý človek mal na výber medzi vlastnými nohami a konským povozom, v najlepšom prípade ešte druhou či treťou triedou parnej železnice, zaviedla pošta na tie časy prevratnú novinku - prepravu osôb na autobusových linkách, ktoré pokrývali dopravné potreby aj tých miest a obcí, ktoré ležali mimo dosahu železníc. A keď hovoríme o pošte, v tomto prípade máme na mysli už poštu rakúsko-uhorskú, ktorá sa touto činnosťou začala zaoberať už na prelome 19. a 20. storočia. Autor knihy oboznamuje čitateľa v prehľadne radených a členených kapitolách s ranou históriou využitia automobilov vo verejnej doprave s dôrazom na Rakúsko-Uhorsko, organizáciou automobilovej dopravy na území Českých Zemí a Slovenska, jej technickým vybavením a zázemím, jednotlivými správami automobilovej dopravy a prevádzkovanými linkami, nechýbajú ani rôzne zaujímavé detaily ako systém poznávacích značiek, chronológia dejín, či prehľad zákonných ustanovení, týkajúcich sa témy. To všetko je na 256 stranách bohato ilustrované množstvom farebných i čiernobielych obrázkov poštových autobusov, pohľadníc, cestovných poriadkov, budov garáží , cestovných dokladov, povoľovacích dokumentov a mnohých ďalších artefaktov. Za perfektne spracovaným obsahom publikácie nezaostáva ani jej grafická úprava a kvalitná tlač na kriedovom papieri. Publikácia poteší nielen milovníkov automobilovej histórie, ale má čo povedať aj filatelistom, zameraným na históriu pošty v našich končinách.


Kniha Poštovní autobusy 1908-1914

Publikáciu je možné objednať priamo u autora Ing. Petra Hoffmana (cena 30.- € + poštovné) do vyčerpania nákladu na emailovej adrese: autobusy.hoffman@gmail.com.
Cena pri zaslaní na dobierku v rámci SR bude 30 € plus vnútroštátne slovenské poštovné za dobierku podľa platného tarifu. Balné nebude účtované. Prípadne možno knihu objednať u vydavateľa na www.vydol.cz , ale v tom prípade to pri zaslaní z Čiech bude drahšie (ekvivalent 980,- Kč + cena za dobierku pri zaslaní na Slovensko mínus rovnaká cena pri zaslaní v rámci ČR - vydavateľ poštovné pri zasielaní v ČR totiž neúčtuje). Doklad možno vystaviť v oboch prípadoch, ale v Kč.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov