Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
Motýle - Vidlochvost feniklový

Motýle - Vidlochvost feniklový
Deň vydania: 26. 06. 2002
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 25 Sk

Príležitostná poštová známka zo série Motýle s vyobrazením Vidlochvosta feniklového (Papilio machaon).


Textový motív: Vidlochvost fenyklový / Papilio machaon

Obrazový motív: Motýľ Vidlochvost feniklový.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Motýle - Vidlochvost feniklový (Upravený tlačový list)


V názve motýla je gramatická chyba v slove "fenyklový" namiesto správneho slova "feniklový".


Tematický popis a súvislosti:

Motýľ Vidlochvost feniklový je rozšírený v najteplejších oblastiach strednej Európy na stepných a lesostepných stanovištiach až do 900 m n. m., kde rastie vlkovec obyčajný (Aristolochia) - živná rastlina húseníc. Má lokálny výskyt. Motýľ je nápadný svojím pestrým sfarbením a lieta od marca do júna. Dnes mu na mnohých miestach hrozí vyhynutie, pretože jeho hostiteľská rastlina sa stáva čoraz vzácnejšou.

Patrí medzi chránené druhy.


Autor (zdroj) popisu: POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov