The COLLECTING educational program at the University of the Third Age continues successfully

Invitation to study the educational program COLLECTING AND PHILATELY at the University of the Third Age of UNIZA in Zilina (Slovakia).

27. 06. 2021

Postage Stamp:
Butterflies - Old World swallowtail

Butterflies - Old World swallowtail
Date of Issue: 26. 06. 2002
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 25 Sk

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Butterflies series with a depiction of the Old World swallowtail (Papilio machaon).


Text motifs: Vidlochvost fenyklový / Papilio machaon

Pictorial motifs: Motýľ Vidlochvost feniklový.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Butterflies - Old World swallowtail (Adjusted printing sheet)


V názve motýla je gramatická chyba v slove "fenyklový" namiesto správneho slova "feniklový".


Thematic description and context:

Motýľ Vidlochvost feniklový je rozšírený v najteplejších oblastiach strednej Európy na stepných a lesostepných stanovištiach až do 900 m n. m., kde rastie vlkovec obyčajný (Aristolochia) - živná rastlina húseníc. Má lokálny výskyt. Motýľ je nápadný svojím pestrým sfarbením a lieta od marca do júna. Dnes mu na mnohých miestach hrozí vyhynutie, pretože jeho hostiteľská rastlina sa stáva čoraz vzácnejšou.

Patrí medzi chránené druhy.


Author (source) of the description: POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists