Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Poštová známka:
100 rokov Medzinárodného olympijského výboru

100 rokov Medzinárodného olympijského výboru
Deň vydania: 23. 06. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm + k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3324000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na parížskej Sorbonne vo Francúzsku.


Textový motív:
- Známka: 100 / ROKOV / MEDZINÁRODNÉHO / OLYMPIJSKÉHO / VÝBORU
- Kupón: Olympijské heslo CITUS / ALTIUS / FORTIUS (správne: CITIUS)

Obrazový motív:
- Známka: Symbolicky vyjadrené odovzdávanie štafety olympijských ideálov od antiky až po modernú dobu
- Kupón: Znak Slovenského olympijského výboru.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Ivan Schurmann

Rytina známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru (Známka s kupónom)


Zaujímavosti:
Chybný nápis na kupóne: Nesprávne "CITUS" namiesto správneho "CITIUS".


Tematický popis a súvislosti:

Olympijské hnutie. 23. júna 1894 sa v rokovacej sále parížskej Sorbonny na zasadaní Medzinárodného kongresu pre obnovenie olympijských hier ustanovil Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Idea mierového zápolenia športovcov celého sveta vychádzajúca z antického olympizmu, ktorú stelesňoval Francúz barón Pierre de Coubertin (1863 - 1937), sa začala napĺňať. Po pätnástich storočiach zabudnutia (antické hry v Olympii prebiehali v rokoch 776 pr. n. l. - 94 n. l.) rozhodlo prvé zasadanie MOV-u o dejisku hier I. olympiády nového veku. V Aténach urobili OH v ;roku 1896 prvý krok. Športovci prevzali štafetu svojich antických predchodcov... Coubertin zažil triumf i úpadok olympijského hnutia. Srdce zakladateľa novodobých OH sa vrátilo do kolísky antického olympizmu a je uložené v mramorovej stéle v posvätnom olivovom háji v Olympii. Idey olympizmu sa stali neodmysliteľnou súčasťou všeľudských duchovných hodnôt. Do veľkej rodiny národných olympijských výborov patrí od roku 1993 i Slovenský olympijský výbor.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov