Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Postage Stamp:
100 years of the International Olympic Committee

100 years of the International Olympic Committee
Date of Issue: 23. 06. 1994
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm + k
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 3324000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to mark the 100th anniversary of the foundation of the International Olympic Committee (IOC) at Paris Sorbonne in France.


Text motifs:
- Známka: 100 / ROKOV / MEDZINÁRODNÉHO / OLYMPIJSKÉHO / VÝBORU
- Kupón: Olympijské heslo CITUS / ALTIUS / FORTIUS (správne: CITIUS)

Pictorial motifs:
- Známka: Symbolicky vyjadrené odovzdávanie štafety olympijských ideálov od antiky až po modernú dobu
- Kupón: Znak Slovenského olympijského výboru.

Postage stamp artwork: akad. mal. Ivan Schurmann

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp 100 years of the International Olympic Committee (Postage stamp with coupon)


Zaujímavosti:
Chybný nápis na kupóne: Nesprávne "CITUS" namiesto správneho "CITIUS".


Thematic description and context:

Olympijské hnutie. 23. júna 1894 sa v rokovacej sále parížskej Sorbonny na zasadaní Medzinárodného kongresu pre obnovenie olympijských hier ustanovil Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Idea mierového zápolenia športovcov celého sveta vychádzajúca z antického olympizmu, ktorú stelesňoval Francúz barón Pierre de Coubertin (1863 - 1937), sa začala napĺňať. Po pätnástich storočiach zabudnutia (antické hry v Olympii prebiehali v rokoch 776 pr. n. l. - 94 n. l.) rozhodlo prvé zasadanie MOV-u o dejisku hier I. olympiády nového veku. V Aténach urobili OH v ;roku 1896 prvý krok. Športovci prevzali štafetu svojich antických predchodcov... Coubertin zažil triumf i úpadok olympijského hnutia. Srdce zakladateľa novodobých OH sa vrátilo do kolísky antického olympizmu a je uložené v mramorovej stéle v posvätnom olivovom háji v Olympii. Idey olympizmu sa stali neodmysliteľnou súčasťou všeľudských duchovných hodnôt. Do veľkej rodiny národných olympijských výborov patrí od roku 1993 i Slovenský olympijský výbor.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists