Známkové územia - Rád Maltézskych rytierov

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Rádu Maltézskych rytierov - suverénneho neštátneho subjektu medzinárodného práva so sídlom v Ríme.

23. 11. 2022

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
Priemyselná banka

Priemyselná banka
Deň vydania: 20. 09. 1994
 
Pošta: KOŠICE 8

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 040 08 KOŠICE 8 (***) - Priemyselná banka, a. s.


Textový motív: PRIEMYSELNÁ BANKA, a. s. / Košice / B. Němcovej 30 / 040 61 KOŠICE

Obrazový motív: Písmená PB (logotyp)

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Sústava - typ: POSTALIA - PO - vd - 5m ???
  • Názov pošty: KOŠICE 8
  • PSČ: 040 08
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 003.00 (Sk)
  • Dátum podania: 11. 2. 97

Identifikovaná doba používania: ... 20. 9. 1994 - 23. 6. 1999...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov