New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Metermark:
Priemyselná banka (Industrial bank)

Priemyselná banka (Industrial bank)
Date of Issue: 20. 09. 1994
 
Post office: KOŠICE 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Red stamp of the franking machine (OVS) 040 08 KOŠICE 8 (***) - Priemyselná banka, a. s. (Industrial bank, Inc.)


Text motifs: PRIEMYSELNÁ BANKA, a. s. / Košice / B. Němcovej 30 / 040 61 KOŠICE

Pictorial motifs: Písmená PB (logotyp)

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Sústava - typ: POSTALIA - PO - vd - 5m ???
  • Názov pošty: KOŠICE 8
  • PSČ: 040 08
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 003.00 (Sk)
  • Dátum podania: 11. 2. 97

Identifikovaná doba používania: ... 20. 9. 1994 - 23. 6. 1999...


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists