Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

18. 12. 2022

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
Oblastná výstava regionálnych médií REGIÓN MÉDIA

Oblastná výstava regionálnych médií REGIÓN MÉDIA
Deň vydania: 29. 04. 1998
 
Pošta: LUČENEC 1
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 984 01 LUČENEC 1 (***) - Oblastná výstava regionálnych médií REGIÓN MÉDIA


Textový motív: 13. - 15. máj 1998 / Lučenec / región Média (logotyp) / Oblastná výstava regionálnych médií

Obrazový motív: Erb mesta Lučenec - pelikán kŕmiaci tri mláďatá, veža Kalvínskeho kostola (kohút), horná časť neologickej synagógy

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: LUČENEC 1
  • PSČ: 984 01
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 04.00
  • Dátum podania: 12. 5. 98

Identifikovaná doba používania: ... 29. 4. 1998 - 12. 5. 1998...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov