Odtlačok výplatného stroja (OVS):
750 rokov mesta Lučenec

750 rokov mesta Lučenec
Deň vydania: 16. 06. 1997
 
Pošta: LUČENEC 1
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 984 01 LUČENEC 1 (***) - 750 rokov mesta Lučenec


Textový motív: 750 ROKOV / MESTO LUČENEC (logotyp)

Obrazový motív: Erb mesta Lučenec - pelikán kŕmiaci tri mláďatá

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: LUČENEC 1
  • PSČ: 984 01
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 10.00 (Sk)
  • Dátum podania: 24. 9. 97

Identifikovaná doba používania: ... 4. 6. 1997 - 7. 11. 1997...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov