Pošta: OVS: BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Kosice - www.postoveznamky.sk

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
OVS: BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Kosice

Deň vydania: 06. 03. 1998
 
Pošta: BRATISLAVA 33
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja OVS: BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Kosice.


Textový motív: ŽSR / ODÚČTOVŇA TRŽIEB ŽELEZNÍC KOSICE / SEKCIA / VNÚTROŠTÁTNEJ / PREPRAVY / BRATISLAVA / Račianska 96 836 08 Bratislava 33

Obrazový motív: Logo ŽSR, elektrická vlaková súprava, v pozadí obrys mapy Slovenska.

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 33
  • PSČ: 830 03
  • Rozlisovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 0010.00
  • Dátum podania: 6. 3. 98

Identifikovaná doba používania: ... - 6. 3. 1998 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov