101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Košice

ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Košice
Deň vydania: 06. 03. 1998
 
Pošta: BRATISLAVA 33
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 830 03 BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Košice


Textový motív: ŽSR / ODÚČTOVŇA TRŽIEB ŽELEZNÍC KOSICE / SEKCIA / VNÚTROŠTÁTNEJ / PREPRAVY / BRATISLAVA / Račianska 96 836 08 Bratislava 33

Obrazový motív: Logo ŽSR, elektrická vlaková súprava, v pozadí obrys mapy Slovenska.

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 33
  • PSČ: 830 03
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 0010.00
  • Dátum podania: 6. 3. 98

Identifikovaná doba používania: ... - 6. 3. 1998 - ...


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov