Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov

Mimoriadna ponuka zberateľskej novinky vo forme bankovky s portrétom M. R. Štefánika, ktorá otvára novú edíciu venovanú slovenským osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

21. 09. 2022

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
750 rokov mesta Lučenec

750 rokov mesta Lučenec
Deň vydania: 17. 10. 1997
 
Pošta: LUČENEC 3
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 984 03 LUČENEC 3 (***) - 750 rokov mesta Lučenec


Textový motív: 750 ROKOV / MESTO LUČENEC (logotyp)

Obrazový motív: Erb mesta Lučenec - pelikán kŕmiaci tri mláďatá

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: LUČENEC 3
  • PSČ: 984 03
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 04.00
  • Dátum podania: 17. 10. 97

Identifikovaná doba používania: ... 17. 10. 1997 - 30. 12. 1997...


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov