Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Personalizovaná celinová obálka:
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch

900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Deň vydania: 24. 05. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 3100

Personalizovaná celinová obálka so známkou 40. výročie založenia ZSF s personalizovaným kupónom a prítlačou k 900. výročiu prvej zmienky o Piešťanoch.


Textový motív: Kupón známky - PIEŠŤANY / 1113 / 2013 / 900; Prítlač - Piešťany, Starý kláštor, / reliéf s postavou panovníka a dvomi anjelmi, 14. stor.

Obrazový motív: Kupón známky - Symbolické modré vlnky; Prítlač - Reliéf s postavou panovníka s dvomi anjelmi. 14. stor.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,80 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov