Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

11. 06. 2023

Personalizovaná celinová obálka:
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch

900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Deň vydania: 24. 05. 2013
 

Personalizovaná celinová obálka so známkou 40. výročie založenia ZSF s personalizovaným kupónom a prítlačou k 900. výročiu prvej zmienky o Piešťanoch.
Deň vydania: 1. 4. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,80 €
Textový motív kupónu známky: PIEŠŤANY / 1113 / 2013 / 900
Obrazový motív kupónu známky: Symbolické modré vlnky.
Textový motív prítlače: Piešťany, Starý kláštor, / reliéf s postavou panovníka a dvomi anjelmi, 14. stor.
Obrazový motív prítlače: Reliéf s postavou panovníka dvomi anjelmi.


Súvisiace materiály:

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov