40. výročie založenia ZSF (s personalizovaným kupónom) - www.postoveznamky.sk

Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
40. výročie založenia ZSF (s personalizovaným kupónom)

Deň vydania: 29. 04. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: WIFAG
Náklad: 1200000
Kód WMS: SK018.09 (pozri: )

Poštová známka vydaná pri príležitosti 40. výročia založenia ZSF s personalizovaným kupónom 40. výročie založenia ZSF s možnosťou výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK)
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Dušan Grečner

Rytina známky: Miloš Ondráček

Známka s kupónom:

Poštová známka 40. výročie založenia ZSF (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka 40. výročie založenia ZSF (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)

Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom 40. výročie založenia ZSFFilatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov