Prednáška (KF 00-15): Modrý Merkúr (1851) - typológia, poštové použitie a popis kvality

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

06. 05. 2021

Príležitostná pečiatka:
40. výročie založenia ZSF

40. výročie založenia ZSF
Deň používania: 14. 05. 2009
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).


Textový motív: 40. VÝROČIE ZALOŽENIE ZSF

Obrazový motív: Ruka (ľavá) s pinzetou, v ktorej je symbolická známka s textom.

Autor: akad. mal. Dušan Grečner


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov