Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
40 rokov Zväzu slovenských filatelistov

40 rokov Zväzu slovenských filatelistov
Deň používania: 17. 05. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti výročia 40 rokov Zväzu slovenských filatelistov
Príležitostná ručná pečiatka
40 rokov Zväzu slovenských filatelistov


Deň používania: 17. 5. 2009
Pošta: Sliač
Farba: čierna
Autor: Igor Benca

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov