The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan)

Commemorative postage stamp The Music of Terchová (Joint issue with Azerbaijan).

02. 10. 2023

Postage Stamp:
40th anniversary of the ZSF (with a personalized coupon)

40th anniversary of the ZSF (with a personalized coupon)
Date of Issue: 29. 04. 2009
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: WIFAG
Amount printed: 1200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued on the occasion of the 40th anniversary of the founding of ZSF with a personalized coupon 40th anniversary of the founding of ZSF with the possibility of producing your own personalized coupon (ZPK)
Postage stamp artwork: akad. mal. Dušan Grečner

Postage stamp engraving: Miloš Ondráček

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp 40th anniversary of the ZSF (with a personalized coupon) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 40th anniversary of the ZSF (with a personalized coupon) (Adjusted printing sheet)


Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)

Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom 40. výročie založenia ZSFPhilatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists