International Philatelic Exhibition OSTROPA 2020 in Berlin (Germany)

Invitation to the International (Eastern European) Philatelic Exhibition OSTROPA 2020
IMPORTANT NOTICE: The exhibition has been postponed to June 2021.

05. 06. 2021

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
20 anniversary of the SOC - Danka Bartekova member of the IOC

20 anniversary of the SOC - Danka Bartekova member of the IOC
Date of Issue: 07. 06. 2013
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Amount printed: 250

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp 40th anniversary of the ZSF prepared to celebrate the 20th anniversary of the SOC and the election of Danka Bartekova as a member of the IOC.
Personalised UTL artwork: Peter Buček

Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) 20 anniversary of the SOC - Danka Bartekova member of the IOC (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 20. výročiu Slovenského olympijského výboru (SOV) a zvoleniu Danky Bartekovej za členku Medzinárodného olympijského výboru (MOV) je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ).

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists