Overview of current competitive philatelic exhibitions

Overview of current philatelic exhibitions with the possibility of participation of exhibitors - members of the Union of Slovak Philatelists (ZSF) - updated on 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Postal Card with imprint:
20th anniversary of the Slovak Olympic Committee and the Slovak Society of Olympic and Sports Collectors

20th anniversary of the Slovak Olympic Committee and the Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Date of Issue: 07. 06. 2013
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal card Šport with an imprint to the 20th anniversary of the Slovak Olympic Committee and the Slovak Society of Olympic and Sports Collectors (SSOSZ).
Deň vydania: 7. 6. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g
Autor známky: akad. mal. Igor Piačka, Adrian Ferda
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,50 €
Náklad: 2000 ks
Textový motív: texty v logách obrazového motívu
Obrazový motív: Logo 20. výročia Slovenského olympijského výboru (SOV) a logo Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ).


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists