30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty vydaná v hárčekovej úprave ako spoločné vydanie s Českou republikou.

02. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
75 rokov klubu filatelistov v Piešťanoch

75 rokov klubu filatelistov v Piešťanoch
Deň používania: 01. 06. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 75. výročia založenia klubu filatelistov v Piešťanoch, ktorého prvým predsedom bol Imrich Winter, zakladateľ Muzeálnej spoločnosti v Piešťanoch.
Deň používania: 1. 6. 2013
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: 75 ROKOV KLUBU FILATELISTOV V PIEŠŤANOCH / IMRICH WINTER / PRVÝ PREDSEDA KLUBU
Obrazový motív: Portrét Imricha Wintera.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov