Vydanie poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Informácia o vydaní novej poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou).

02. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch

900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Deň používania: 01. 06. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 900. výročia od prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.
Deň používania: 1. 6. 2013
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: 900. / VÝROČIE / PRVEJ / PÍSOMNEJ / ZMIENKY
Obrazový motív: Postava lámača barle.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov