Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Oslavy 900. výročia mesta Piešťany

Oslavy 900. výročia mesta Piešťany
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 23. 05. 2013 16:48

Informácia o filatelistickej prezentácii mesta Piešťany pri príležitosti osláv 900. výročia - príležitostný odtlačok výplatného stroja, príležitostné pečiatky, personalizovaná celinová obálka a tlačový list so známkami s personalizovanými kupónmi.

Základné informácie:


Informácia o k filatelistickej prezentácii mesta Piešťany pri príležitosti osláv 900. výročia. Aktivity budú prebiehať skoro po celý rok, ale hlavný deň, kedy bude oficiálne zahájenie osláv je 1.6. 2013. Vtedy bude na Kolonádovom moste fungovať od 10.00 do 14.-15.00 ambulantná poštová priehradka, kde sa budú dať zakúpiť a odoslať rôzne filatelistické materiály. K dispozícii bude aj publikácia Piešťany v zrkadle poštovej histórie, 1.časť.
OVS sa bude používať na pošte Piešťany 1 od 22.5.2013 60 dní (bude aj na ambulantnej pošte na moste).


Príležitostný odtlačok výplatného stroja 900. výročia mesta Piešťany

Tlačový list s personalizovanými kupónmi - 900. výročia mesta Piešťany

Súvisiace materiály:
Súvisiace články a oznamy:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov