Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi a tiež autorovi slovenských známok Vladimírovi Machajovi (1929 – 2016).

04. 12. 2020

Personalizovaná celinová obálka:
160. výročie plynárenstva na Slovensku

160. výročie plynárenstva na Slovensku
Deň vydania: 18. 03. 2016
 
Náklad: 3500

Personalizovaná celinová obálka so známkou 40. výročie založenia ZSF s personalizovaným kupónom a prítlačou k 160. výročiu plynárenstva na Slovensku.


Textový motív: Kupón známky: 160 / rokov / plynárenstva / na Slovensku; Prítlač: Prvá mestská plynáreň v Bratislave založená v roku 1856

Obrazový motív: Kupón známky: Historická plynová lampa; Prítlač: Pohľad do areálu prvej mestskej plynárne v Bratislave.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov