Pošta: Sv. Jozef - patrón plynárov - www.postoveznamky.sk

Obmedzenie a zrušenie a opätovné otvorenie zberateľských stretnutí a iných podujatí

Informácia o dočasnom obmedzení alebo rušení a tiež opätovnom otvorení podujatí z dôvodov šírenia koronavírusu

02. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Sv. Jozef - patrón plynárov

Sv. Jozef - patrón plynárov
Deň používania: 19. 03. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna slovenských plynárov.


Textový motív: Sv. JOZEF - PATRÓN PLYNÁROV

Obrazový motív: Portrét sv. Jozefa.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov