Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Personalised Stationery Envelope:
160th anniversary of gas industry in Slovakia

160th anniversary of gas industry in Slovakia
Date of Issue: 18. 03. 2016
Face value: T2 50g 
Amount printed: 3500

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised Stationery Envelope with the stamp 40th anniversary of the ZSF with personalised coupon and imprint to the 160th anniversary of gas industry in Slovakia.


Text motifs: Kupón známky - 160 / rokov / plynárenstva / na Slovensku; Prítlač - Prvá mestská plynáreň v Bratislave založená v roku 1856

Pictorial motifs: Kupón známky - Historická plynová lampa; Prítlač - Pohľad do areálu prvej mestskej plynárne v Bratislave.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists