Observations from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Report supplemented with photos from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠK HORNIAK'S WORK in Piešťany.

04. 12. 2022

Postage Stamp:
Solidarity with Ukraine

Solidarity with Ukraine
Date of Issue: 16. 09. 2022
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to support solidarity with Ukraine.


Text motifs: SOLIDARITA / S UKRAJINOU

Pictorial motifs: Fotografia ukrajinského dievčaťa - autor fotografie Peter Konečný.

Thematic description and context:

Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa v demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bojujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa krajinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i humanitárna pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny z radov civilného obyvateľstva. Totalitný zločinecký ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. Jej následkom je odchod miliónov z nich predovšetkým do krajín Európskej únie.

Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo o ochranu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli veľký kus práce miestne samosprávy a mimovládne organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dobrovoľníkov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania, medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti ukázalo stupňujúcu sa pripravenosť pomáhať a vystavilo Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako dodávky zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov agresora na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši občania na zhromaždeniach v mnohých mestách, prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do slobodnej vlasti.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists