Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Postage Stamp:
Solidarity with Ukraine

Solidarity with Ukraine
Date of Issue: 16. 09. 2022
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to support solidarity with Ukraine.


Text motifs: SOLIDARITA / S UKRAJINOU

Pictorial motifs: Ďaleko - fotografia ukrajinského dievčaťa (Peter Konečný).

Postage stamp artwork: Peter Konečný

Thematic description and context:

Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa v demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bojujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa krajinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i humanitárna pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny z radov civilného obyvateľstva. Totalitný zločinecký ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. Jej následkom je odchod miliónov z nich predovšetkým do krajín Európskej únie.

Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo o ochranu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli veľký kus práce miestne samosprávy a mimovládne organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dobrovoľníkov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania, medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti ukázalo stupňujúcu sa pripravenosť pomáhať a vystavilo Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako dodávky zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov agresora na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši občania na zhromaždeniach v mnohých mestách, prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do slobodnej vlasti.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists