Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

02. 06. 2022

Poštová známka:
100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
Deň vydania: 05. 08. 2022
Nominálna hodnota: 2,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZEMSKEJ HASIČSKEJ JEDNOTY NA SLOVENSKU

Obrazový motív: Historická hasičská kolesová striekačka.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Rytina známky: Mgr. art. Jozef Česla

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov