Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

22. 05. 2022

Poštová známka:
150. výročie vzniku ŽOS Zvolen

150. výročie vzniku ŽOS Zvolen
Deň vydania: 22. 06. 2022
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,1 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 8
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150 výročia vzniku ŽOS Zvolen.


Textový motív: ŽOS ZVOLEN 150 ROKOV

Obrazový motív: Elektrická lokomotíva, technický výkres lokomotívy.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov