Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Poštová známka:
150. výročie vzniku ŽOS Zvolen

150. výročie vzniku ŽOS Zvolen
Deň vydania: 22. 06. 2022
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,1 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 8
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia vzniku ŽOS Zvolen.


Textový motív: ŽOS ZVOLEN 150 ROKOV

Obrazový motív: Dieselelektrický motorový rušeň radu 757, technický výkres rušňa.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla

Upravený tlačový list:

Poštová známka 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., sú jednou z popredných spoločností na opravy motorových rušňov v Slovenskej republike. Oprava železničných koľajových vozidiel má dnes 150 ročnú tradíciu od vzniku Železničných dielní vo Zvolene v roku 1872, predchodcu ŽOS Zvolen, a.s. Spoločnosť opravuje železničné koľajové vozidlá, vykonáva revízie, servis a údržbu železničných koľajových vozidiel, ako aj ich prestavby a modernizácie, výrobu a opravy podvozkov, opravy rôznych typov spaľovacích motorov, brzdových komponentov, dvojkolesí, železničnej techniky ako aj kompletnej elektroinštalácie.

Z historického hľadiska založenie spoločnosti úzko súvisí s rozvojom železničnej dopravy na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, kedy došlo v roku 1872 k výstavbe železničnej trate na úseku Pest-Salgótarján- Lučenec- Zvolen- Kremnica- Vrútky a súbežne vznikli zvolenské železničné dielne. Po ukončení 1. svetovej vojny v roku 1918 došlo k odčleneniu uhorských štátnych železníc MÁV a podnik bol zaradený do správy československých železníc. Ako rástol význam železnice a železničnej dopravy na území Slovenska, tak rástol aj význam zvolenských Železničných dielní, ktoré sa neskôr stali súčasťou Československých štátnych dráh. Počas 2. svetovej vojny vyrobili zvolenské Železničné dielne tri pancierové vlaky, ktoré sa zapojili do bojov proti nemeckým okupantom. Spoločne so zmenou štátoprávneho usporiadania došlo v roku 1952 k zmene štruktúry podnikov patriacich do správy železničnej dopravy a vznikli ČSD-dielne pre opravu vozidiel.

Zmena usporiadania spoločnosti v 90-tych rokoch viedla k zmene usporiadania národného hospodárstva, čo pre spoločnosť znamenalo začlenenie do štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky. V roku 1994 sa spoločnosť transformovala do novej právnej formy a vznikla akciová spoločnosť s názvom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Motívom emisie poštovej známky je dieselelektrický motorový rušeň radu 757, ktorý vyrobili ŽOS Zvolen, a.s., prestavbou starších rušňov radu 750 v rokoch 2010 – 2015.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Tomáš Bútora


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov