Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Postage Stamp:
150th anniversary of ŽOS Zvolen

150th anniversary of ŽOS Zvolen
Date of Issue: 22. 06. 2022
Face value: 2,10 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 27,2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 8
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commemorate the 150th anniversary of ŽOS Zvolen.


Text motifs: ŽOS ZVOLEN 150 ROKOV

Pictorial motifs: Dieselelektrický motorový rušeň radu 757, technický výkres rušňa.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Jozef Česla

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 150th anniversary of ŽOS Zvolen (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 150th anniversary of ŽOS Zvolen (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., sú jednou z popredných spoločností na opravy motorových rušňov v Slovenskej republike. Oprava železničných koľajových vozidiel má dnes 150 ročnú tradíciu od vzniku Železničných dielní vo Zvolene v roku 1872, predchodcu ŽOS Zvolen, a.s. Spoločnosť opravuje železničné koľajové vozidlá, vykonáva revízie, servis a údržbu železničných koľajových vozidiel, ako aj ich prestavby a modernizácie, výrobu a opravy podvozkov, opravy rôznych typov spaľovacích motorov, brzdových komponentov, dvojkolesí, železničnej techniky ako aj kompletnej elektroinštalácie.

Z historického hľadiska založenie spoločnosti úzko súvisí s rozvojom železničnej dopravy na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, kedy došlo v roku 1872 k výstavbe železničnej trate na úseku Pest-Salgótarján- Lučenec- Zvolen- Kremnica- Vrútky a súbežne vznikli zvolenské železničné dielne. Po ukončení 1. svetovej vojny v roku 1918 došlo k odčleneniu uhorských štátnych železníc MÁV a podnik bol zaradený do správy československých železníc. Ako rástol význam železnice a železničnej dopravy na území Slovenska, tak rástol aj význam zvolenských Železničných dielní, ktoré sa neskôr stali súčasťou Československých štátnych dráh. Počas 2. svetovej vojny vyrobili zvolenské Železničné dielne tri pancierové vlaky, ktoré sa zapojili do bojov proti nemeckým okupantom. Spoločne so zmenou štátoprávneho usporiadania došlo v roku 1952 k zmene štruktúry podnikov patriacich do správy železničnej dopravy a vznikli ČSD-dielne pre opravu vozidiel.

Zmena usporiadania spoločnosti v 90-tych rokoch viedla k zmene usporiadania národného hospodárstva, čo pre spoločnosť znamenalo začlenenie do štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky. V roku 1994 sa spoločnosť transformovala do novej právnej formy a vznikla akciová spoločnosť s názvom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Motívom emisie poštovej známky je dieselelektrický motorový rušeň radu 757, ktorý vyrobili ŽOS Zvolen, a.s., prestavbou starších rušňov radu 750 v rokoch 2010 – 2015.


Author (source) of the description: Ing. Tomáš Bútora


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists