Predám zbierku pohľadníc Plte a pltníctvo na Slovensku

Predám zbierku pohľadníc...

22. 11. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) - 100. výročie narodenia

Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) - 100. výročie narodenia
Deň vydania: 28. 04. 2022
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia slovenskej novinárky, prozaičky a autorky literatúry pre deti a mládež Kláry Jarunkovej.


Textový motív: Klára Jarunková / (1922 – 2005)

Obrazový motív: Portrét Kláry Jarunkovej.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Katarína Slaninková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) - 100. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov