Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, sochárovi, monumentalistovi, filozofovi, ilustrátorovi, reštaurátorovi a ikonopiscovi Mikulášovi Klimčákovi (1921 – 2016).

03. 12. 2021

Poštová známka:
Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) - 150. výročie narodenia

Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) - 150. výročie narodenia
Deň vydania: 08. 04. 2022
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenskej prozaičky a poetky Ľudmily Podjavorinskej.


Textový motív: ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ / 1872 - 1951

Obrazový motív: Portrét Ľudmily Podjavorinskej v kvete.

Výtvarný návrh známky: Mgr. Art. Natália Ložeková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) - 150. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov