Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Poštová známka:
Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)

Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)
Deň vydania: 11. 11. 2022
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2022 s námetom kristologických motívov v diele P. M. Bohúňa.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Madona s dieťaťom.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Peter Nosáľ

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov