Pandémia COVID-19

Príležitostná poštová známka vydaná ako upozornenie na pandémiu koronavírusu COVID-19

21. 08. 2020

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.mindop.sk / www.pofis.sk
Publikované: 20. 04. 2020 19:31

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 20. 4. 2020).


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
Počet známok na TL
???
4. 1. 2021
Úžitkové umenie na Slovensku:
Rímske sklo zo Zohora
???
???
???
???
4. 1. 2021
Úžitkové umenie na Slovensku:
Gotický pohár s nálepmi z Bratislavy
???
???
???
???
4. 1. 2021
Úžitkové umenie na Slovensku:
Zlatá Zuzana zo sklárne Zlatno
???
???
???
???
21. 1. 2021
Osobnosti:
Ladislav Grosman (1921 – 1981)
???
???
???
???
12. 2. 2021
100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov
???
???
???
???
3. 3. 2021
100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov
???
???
???
???
5. 3. 2021
Veľká noc 2021:
Ľudová fajansa
???
???
???
???
14. 4. 2021
1,55 €
TL
50
???
26. 4. 2021
1900. výročie narodenia Marca Aurélia
???
???
???
???
7. 5. 2021
EUROPA 2021:
Tetrov hlucháň
???
???
???
???
21. 5. 2021
150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove
???
???
???
???
11. 6. 2021
Technické pamiatky:
Solivar v Prešove
???
???
???
???
30. 6. 2021
Ochrana prírody:
Demänovská jaskyňa slobody
???
???
???
???
23. 7. 2021
Šport:
XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021
???
???
???
???
3. 9. 2021
Bienále ilustrácií Bratislava 2021
???
???
???
???
14. 9. 2021
Krásy našej vlasti:
Kalvária v Banskej Štiavnici
???
???
???
???
18. 10. 2021
UMENIE:
Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)
???
???
???
???
18. 10. 2021
UMENIE:
Matthäus Merian (1593 – 1650)
???
???
???
???
12. 11. 2021
Vianočná pošta 2021
???
???
???
???
12. 11. 2021
Vianoce 2021:
Ľudová fajansa
???
???
???
???
26. 11. 2021
Osobnosti:
Alexander Dubček (1921 – 1992)
???
???
???
???
3. 12. 2021
Deň poštovej známky:
Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
???
???
???Skratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov