Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 04. 2020 19:31
Aktualizované: 29. 04. 2021 17:40

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 29. 4. 2021).


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
733
29. 1. 2021
1,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 736
5. 3. 2021
T2 50g
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 738
14. 4. 2021
1,55 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 739
16. 4. 2021
1,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 740
26. 4. 2021
1,55 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 741
7. 5. 2021
1,70 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 742
21. 5. 2021
0,75 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 743
11. 6. 2021
1,20 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 744
30. 6. 2021
1,90 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
1. 7. 2021
150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)
1,70 €
TL
???
3. 9. 2021
Bienále ilustrácií Bratislava 2021
0,65 €
TL
???
18. 10. 2021
2,20 €
HA
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
12. 11. 2021
0,65 €
TL
???
12. 11. 2021
Vianočná pošta 2021
0,65 €
TL
???
26. 11. 2021
2,00 €
TL
???
3. 12. 2021
Deň poštovej známky:
Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
0,80 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov