Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 04. 2020 19:31
Aktualizované: 26. 12. 2020 20:35

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 26. 12. 2020)


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 733
29. 1. 2021
1,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 735
15. 2. 2021
1,70 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
5. 3. 2021
0,65 €
TL
???
14. 4. 2021
1,55 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
16. 4. 2021
100. výročie narodenia Štefana Romana
1,00 €
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
26. 4. 2021
1,55 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
7. 5. 2021
1,70 €
UTL
???
21. 5. 2021
150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove
0,75 €
TL
???
11. 6. 2021
1,55 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
30. 6. 2021
2,60 €
HA
???
13. 8. 2021
Šport:
100. výročie horolezeckého klubu JAMES
0,65 €
TL
???
3. 9. 2021
Bienále ilustrácií Bratislava 2021
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
18. 10. 2021
UMENIE:
Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)
3,00 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
18. 10. 2021
2,20 €
HA
???
12. 11. 2021
Vianočná pošta 2021
0,65 €
TL
???
12. 11. 2021
Vianoce 2021:
Ľudová fajansa
0,65 €
TL
???
26. 11. 2021
Osobnosti:
Alexander Dubček (1921 – 1992)
2,00 €
TL
???
3. 12. 2021
Deň poštovej známky:
Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
0,80 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov