Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 04. 2020 19:31
Aktualizované: 01. 09. 2021 20:15

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
733
29. 1. 2021
1,00 €
TL
736
5. 3. 2021
T2 50g
TL
738
14. 4. 2021
1,55 €
TL
739
16. 4. 2021
1,00 €
TL
740
26. 4. 2021
1,55 €
UTL
741
7. 5. 2021
1,70 €
UTL
743
11. 6. 2021
1,20 €
UTL
744
30. 6. 2021
1,90 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 747
3. 9. 2021
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 748
10. 9. 2021
1,20 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 751
18. 10. 2021
2,20 €
HA
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 753
3. 11. 2021
Petra Vlhová - Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/21
0.65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 754
12. 11. 2021
Vianočná pošta 2021
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 755
12. 11. 2021
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 756
26. 11. 2021
2,00 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2021

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov