Fotoreportáž z otvorenia výstavy ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Krátka reportáž doplnená fotografiami zo slávnostného otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.

14. 07. 2021

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)

Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
Deň vydania: 03. 12. 2021
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, sochárovi, monumentalistovi, filozofovi, ilustrátorovi, reštaurátorovi a ikonopiscovi Mikulášovi Klimčákovi (1921 – 2016).


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / MIKULÁŠ / KLIMČÁK / 1921 – 2016

Obrazový motív: Portrét Mikuláša Klimčáka, fragment ikony.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov