Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)

Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
Deň vydania: 03. 12. 2021
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, sochárovi, monumentalistovi, filozofovi, ilustrátorovi, reštaurátorovi a ikonopiscovi Mikulášovi Klimčákovi (1921 – 2016).


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / MIKULÁŠ / KLIMČÁK / 1921 – 2016

Obrazový motív: Portrét Mikuláša Klimčáka, fragment ikony.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Akademický maliar Mikuláš Klimčák sa narodil 16. novembra 1921 v Humennom. Vyrástol v prostredí gréckokatolíckeho spoločenstva v čase, keď sa na Slovensku začali ozývať slovenskí gréckokatolíci s požiadavkou na používanie materinského jazyka v liturgii. Táto ich snaha súvisela so znovuobjavením koreňov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s hľadaním jej histórie a s prepojením v duchovnom i historickom kontexte s misiou solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. To s možnosťami, ktoré ponúkala doba, definovalo jeho umelecké i filozofické smerovanie vo všetkých oblastiach jeho všestrannej tvorby; bol maliarom, sochárom, monumentalistom, ilustrátorom, reštaurátorom a ikonopiscom. Počas štúdií v Bratislave a Prahe mali na neho vplyv také osobnosti, ako bol J. Mudroch, F. Tichý a J. Novák.

V roku 1950 sa Mikuláš Klimčák usídlil v Bratislave, ktorá sa stala jeho domovom po zvyšok života. Jeho gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje historické múry Bratislavského hradu. Majster vytvoril aj pôvodný sarkofág pre dnes blahoslaveného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča, ilustroval časopis Slovo a vymaľoval niekoľko gréckokatolíckych cerkví. Jeho diela sa nachádzajú aj v cerkvi v jeho rodnom Humennom, kde vyrastal, či v bazilike v Ľutine. Práve tu sa pripravuje výstavba galérie nesúcej jeho meno.

Jeho dielo zobrazujúce narodenie Ježiša Krista sa stalo predlohou poštovej známky, ktorá vyšla k Vianociam 1997. Aj na nej je viditeľný netradičný prístup k ikonografii, kde ikonografické motívy stvárňuje moderným umeleckým štýlom. Medzi diela, v ktorých sa prelínajú všetky aspekty tvorby Mikuláša Klimčáka, patrí obraz Hospoď Boh Savaot z roku 1997, kde sa moderné ikonografické spracovanie prepája s monumentálnou tvorbou. Mikuláš Klimčák zomrel 2. marca 2016 v Bratislave a je pochovaný na miestnom Ondrejskom cintoríne.

Motív známky: Detail Gobelínu Byzantská misia na Veľkej Morave, 1971, majetok NR SR. Motív kupónu: Narodenie v Betleheme, líniová rozkresba známky z roku 1997, majetok SP. Prítlač FDC: Obraz Hospoď Boh Savaot, 1997 z Domu sv. Mikuláša v Ľutine, Majetok Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Pečiatka FDC: Prekresba ilustrácie z časopisu Slovo.


Autor (zdroj) popisu: Juraj Gradoš


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov