New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 08. 2022

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Mikulas Klimcak (1921 – 2016)

Day of postage stamp: Mikulas Klimcak (1921 – 2016)
Date of Issue: 03. 12. 2021
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Day of postage stamp series devoted to an important Slovak painter, sculptor, monumentalist, philosopher, illustrator, restorer and iconographer Mikulas Klimcak (1921 – 2016).


Text motifs: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / MIKULÁŠ / KLIMČÁK / 1921 – 2016

Pictorial motifs: Portrét Mikuláša Klimčáka, fragment ikony.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Mikulas Klimcak (1921 – 2016) (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Mikulas Klimcak (1921 – 2016) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Akademický maliar Mikuláš Klimčák sa narodil 16. novembra 1921 v Humennom. Vyrástol v prostredí gréckokatolíckeho spoločenstva v čase, keď sa na Slovensku začali ozývať slovenskí gréckokatolíci s požiadavkou na používanie materinského jazyka v liturgii. Táto ich snaha súvisela so znovuobjavením koreňov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s hľadaním jej histórie a s prepojením v duchovnom i historickom kontexte s misiou solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. To s možnosťami, ktoré ponúkala doba, definovalo jeho umelecké i filozofické smerovanie vo všetkých oblastiach jeho všestrannej tvorby; bol maliarom, sochárom, monumentalistom, ilustrátorom, reštaurátorom a ikonopiscom. Počas štúdií v Bratislave a Prahe mali na neho vplyv také osobnosti, ako bol J. Mudroch, F. Tichý a J. Novák.

V roku 1950 sa Mikuláš Klimčák usídlil v Bratislave, ktorá sa stala jeho domovom po zvyšok života. Jeho gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje historické múry Bratislavského hradu. Majster vytvoril aj pôvodný sarkofág pre dnes blahoslaveného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča, ilustroval časopis Slovo a vymaľoval niekoľko gréckokatolíckych cerkví. Jeho diela sa nachádzajú aj v cerkvi v jeho rodnom Humennom, kde vyrastal, či v bazilike v Ľutine. Práve tu sa pripravuje výstavba galérie nesúcej jeho meno.

Jeho dielo zobrazujúce narodenie Ježiša Krista sa stalo predlohou poštovej známky, ktorá vyšla k Vianociam 1997. Aj na nej je viditeľný netradičný prístup k ikonografii, kde ikonografické motívy stvárňuje moderným umeleckým štýlom. Medzi diela, v ktorých sa prelínajú všetky aspekty tvorby Mikuláša Klimčáka, patrí obraz Hospoď Boh Savaot z roku 1997, kde sa moderné ikonografické spracovanie prepája s monumentálnou tvorbou. Mikuláš Klimčák zomrel 2. marca 2016 v Bratislave a je pochovaný na miestnom Ondrejskom cintoríne.

Motív známky: Detail Gobelínu Byzantská misia na Veľkej Morave, 1971, majetok NR SR. Motív kupónu: Narodenie v Betleheme, líniová rozkresba známky z roku 1997, majetok SP. Prítlač FDC: Obraz Hospoď Boh Savaot, 1997 z Domu sv. Mikuláša v Ľutine, Majetok Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Pečiatka FDC: Prekresba ilustrácie z časopisu Slovo.


Author (source) of the description: Juraj Gradoš


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists