150 years of scientific observations of the Earth

Commemorative postage stamp issued to commemorate 150 years of scientific observations of the Earth.

27. 05. 2022

Postage Stamp:
Christmas 1997: Nativity

Christmas 1997: Nativity
Date of Issue: 03. 11. 1997
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to Christmas 1997 with the Nativity motif by the Slovak artist Mikulas Klimcak


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Narodenie v Betleheme.

Thematic description and context:

Akademický maliar Mikuláš Klimčák - autor výtvarných návrhov emisie, sa narodil v roku 1921 v Humennom na východnom Slovensku. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Venuje sa monumentálno - dekoratívnej tvorbe (vitráže sakrálnej a svetskej architektúry, gobelíny), grafike, olejomaľbe, maľbe ikon na dreve a občas aj sochárskej tvorbe. Výtvarné dielo tvorí nie ako pozorovateľ, ale skôr ako bádateľ ľudského života a jeho podstaty vo vzťahu k sebe, k človeku, k svetu a k Bohu. Jeho prístupom k tvorbe je najsamprv sebapoznanie, meditácia, analýza predmetu bádania, jeho vyhodnotenie a konečne syntéza - výsledok jeho poznania ako odkaz a posolstvo pre súčasnosť a budúcnosť. Inšpiráciu čerpá zo súčasného života, z tradícií národa a jeho dávnej histórie. Jeho najsilnejším zdrojom inšpirácie je duchovná sféra a viera v dobro.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists