Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Poštová známka:
Vianoce 1997: Narodenie

Vianoce 1997: Narodenie
Deň vydania: 03. 11. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 1997 s vyobrazením motívu narodenia od slovenského maliara Mikuláša Klimčáka


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Narodenie v Betleheme.

Tematický popis a súvislosti:

Akademický maliar Mikuláš Klimčák - autor výtvarných návrhov emisie, sa narodil v roku 1921 v Humennom na východnom Slovensku. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Venuje sa monumentálno - dekoratívnej tvorbe (vitráže sakrálnej a svetskej architektúry, gobelíny), grafike, olejomaľbe, maľbe ikon na dreve a občas aj sochárskej tvorbe. Výtvarné dielo tvorí nie ako pozorovateľ, ale skôr ako bádateľ ľudského života a jeho podstaty vo vzťahu k sebe, k človeku, k svetu a k Bohu. Jeho prístupom k tvorbe je najsamprv sebapoznanie, meditácia, analýza predmetu bádania, jeho vyhodnotenie a konečne syntéza - výsledok jeho poznania ako odkaz a posolstvo pre súčasnosť a budúcnosť. Inšpiráciu čerpá zo súčasného života, z tradícií národa a jeho dávnej histórie. Jeho najsilnejším zdrojom inšpirácie je duchovná sféra a viera v dobro.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov