Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Deň poštovej známky a filatelie 2021

Deň poštovej známky a filatelie 2021
Deň vydania: 17. 12. 2021
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k Dňu poštovej známky a filatelie 2021.


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE

Obrazový motív: Imitácia zúbkovanej poštovej známky s písmenami DPZ 2021, filatelistická lupa zväčšujúca čísla letopočtu 21 a fragmenty leteckej obálky vo forme letiacej holubice.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov