Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Deň poštovej známky a filatelie 2021

Deň poštovej známky a filatelie 2021
Deň používania: 17. 12. 2021
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie 2021 v Bratislave.


Textový motív: Deň / poštovej / známky / a filatelie (ako súčasť kresby)

Obrazový motív: Staré pero s machuľou atramentu, v pozadí imitácia zúbkovanej poštovej známky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov