Predám zbierku pohľadníc Plte a pltníctvo na Slovensku

Predám zbierku pohľadníc...

22. 11. 2021

Príležitostná pečiatka:
Deň poštovej známky a filatelie 2021

Deň poštovej známky a filatelie 2021
Deň používania: 17. 12. 2021
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie 2021 v Bratislave.


Textový motív: Deň / poštovej / známky / a filatelie (ako súčasť kresby)

Obrazový motív: Staré pero s machuľou atramentu, v pozadí imitácia zúbkovanej poštovej známky.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov