Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Príležitostná pečiatka:
Deň poštovej známky a filatelie 2021

Deň poštovej známky a filatelie 2021
Deň používania: 17. 12. 2021
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie 2021 v Bratislave.


Textový motív: Deň / poštovej / známky / a filatelie (ako súčasť kresby)

Obrazový motív: Staré pero s machuľou atramentu, v pozadí imitácia zúbkovanej poštovej známky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov