Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)
Deň vydania: 18. 10. 2021
Nominálna hodnota: 3,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením detailu z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450).


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Detail z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450) od neznámeho autora.

Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov