Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Postage Stamp:
Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)
Date of Issue: 01. 12. 2021
Face value: 3,00 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series, depicting a detail from the painting Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450).


Text motifs: Známka - nie je, Hárček (okraje) - KLAŇANIE TROCH KRÁĽOV ZO ZLATÝCH MORAVIEC, OKOLO ROKU 1450 / SPIŠSKÝ MALIAR 15. STOROČIA . NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Pictorial motifs: Detail z maľby Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo roku 1450) od neznámeho autora.

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet engraving: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Obraz z pražskej zbierky predstavuje populárny námet Epifánie – Klaňania Troch kráľov (Mt 2, 1-12). Z hľadiska jeho funkcie ide o pôstnu stranu krídla (zatvoreného) oltára. Na pozadí tmavej krajiny so stajňou s oslom a volom, vidno skupinu postáv s Pannou Máriou s Ježišom na kolenách a troma vekom odlíšiteľnými kráľmi. Najstarší z nich, bez koruny na hlave, kľačí a bozkáva Ježišovu ruku. Dvaja mladší navzájom komunikujú, na hlavách majú koruny zvýraznené žltými svätožiarami. Motív klaňania je rozšírený o Zvestovanie pastierom – dvaja z nich sa objavujú na pahorku v pozadí s ovcami, anjel sa im formou textu na nápisovej páske prihovára hymnom gloria in excelsis deo et in terra p[ax hominibus bonae voluntatis] (Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle]).

Spišská dielňa, v ktorej bol obraz namaľovaný, reprezentovala tzv. „skromný štýl“ stredoeurópskeho maliarstva zhruba z polovice 15. storočia. Jej najznámejším dielom je Oltár sv. Štefana a Imricha v Matejovciach, dnes časť Popradu (po roku 1450). Tento vo svojom formálnom repertoári vedome zredukovaný štýl bol do istej miery reakciou na tvarové bohatstvo predošlého tzv. „krásneho slohu“. Pod vplyvom kritiky obrazov zo strany husitov a neskôr tiež františkánskych (observantských) kazateľov sa rozšíril v Strednej Európe, najmä v Malopoľsku (s centrom v Krakove) a na Spiši, no siahal až do Košíc či južných Čiech. Ako spišský obraz prišiel k zaužívanej proveniencii „zo Zlatých Moraviec“ nie je celkom jasné, pražská Štátna zbierka starého umenia ho v roku 1938 získala na umeleckom trhu vo Viedni. Po vojne sa obraz desaťročia nachádzal v Slovenskej národnej galérii, až kým nebol v rámci reštitučného konania v roku 1995 vrátený Národnej galérii v Prahe.


Author (source) of the description: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists